Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződési feltételek alapfogalmai

1.1. Szolgáltató adatai

Cégnév:                             FUTOFOTO.HU  Szolgáltató Betéti Társaság.
Székhely:                           2120 Dunakeszi, Eisemann Mihály u. 6/B
Adószám:                          21116911-1-13
EU adószám:                    HU21116911
Cégjegyzékszám:            13-06-042587
Kibocsátó cégbíróság:   Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Szerződésnyelve:            magyar
Elérhetőség:                     info@futofoto.hu

A továbbiakban "Szolgáltató".

1.2. A Vásárló

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (futofoto.hu) keresztül valamilyen  terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2. Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

2.1. Általános Szerződési  feltételek elfogadása

A futofoto.hu weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a  honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért.

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja.

2.2. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.3. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.

Jelen ÁSZF 2018. január 1. napjától határozatlan ideig hatályos.

3. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

4. Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Általános jellemzők

A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, ez egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.

4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése

A szolgáltatás jellegéből adódóan módosításra, törlésre lehetőség nincs.

5. A webáruház működési leírása

5.1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruház sportrendezvényeken, a Szolgáltató fotósai által készített fotókat oszt meg és forgalmaz. A képek ingyenes letöltése vagy megvásárlása kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt.

5.2. Fotók vásárlási folyamata

5.2.1. Honlapunkon vásárolni fotókat digitálisan darabonként vagy csomagban, papírképként, hűtőmágnesként vagy egérpadként lehet.

5.2.2. Áraink minden esetben magyar forintban vannak megadva. Az elérhető fizetési módok: bankkártyás és utalásos.

5.2.3. Fotók vásárlása kizárólag honlapunk webshopján keresztül lehetséges. A keresett képek kiválasztását különféle keresési lehetőségek segítik.

5.2.4. Rajtszám szerinti keresés eredményét rendszerint csomagban is meg lehet vásárolni. A csomagok kedvezményes áron az összes kikeresett kép letöltését tartalmazzák.

5.2.5. Az elérhető képformátumok és csomagok eseményenként eltérők lehetnek. Minden esetben az események képei, csak az eseménynél feltüntetett módon és formában rendelhető. Fel nem tüntetett formában fotót nem adunk ki!

5.2.6. Bankkártyás fizetés esetén a jóváírás szinte azonnal, utalás esetén legkésőbb 2 banki munkanapon belül történik meg. A jóváírást követően a számla és a digitális formában rendelt képek letölthetők. A papírképek gyártása és postázása csak a rendelés összegének megfizetése és jóváírása után kezdődik. Banki utalás esetén a 2 banki munkanapon belüli jóváírás csak a pontosan kitöltött, közleményben a rendelésszám feltüntetésével indított utalás esetén garantálható.

5.2.7. A banki utalás választásával leadott, de 1 hónapon belül ki nem fizetett rendelések külön értesítés nélkül törlődnek. A függőben lévő rendelések nem befolyásolják a kártyás vásárlásokat, illetve további utalásos rendelések berögzítését.

5.2.8. Sikeres vásárlást követően a digitális képek és az elkészült számla (ld. 5.4) a kiküldött e-mailben található linken, illetve  a „SAJÁT OLDAL/RENDELÉSEIM” menüpontban érhetőek el.

5.2.9. Fizikai termékek rendelése esetén a várható postázási ideje a fizetés jóváírását követő 6-8 nap. Nem magyarországi címre történő postázás várható teljesítési ideje legalább 10-14 nap. A postázásból adódó késedelemért felelősséget nem vállalunk.

5.2.10. A képek ZIP-be csomagolva, a számla PDF formátumban kerül letöltésre. Mind a ZIP, mind pedig a PDF file-ok olvasása és használata minden mai számítógépen és mobil eszközön lehetséges. Amennyiben eszköze nem tudja kezelni, úgy az Interneten, vagy honlapunk GYIK részében díjmentesen letölthető segédprogramot találhat.

5.3. Téves összeg utalásának korrekciója

Amennyiben a rendelés végösszegénél kisebb összeg lett elutalva, a rendelés mindaddig függőben marad, míg a teljes összeg kiegyenlítésre nem kerül. Amennyiben a rendelés végösszegénél magasabb összeg került utalásra, kérjük a rendelésszám feltüntetésével, e-mailen felvenni velünk a kapcsolatot.

Függőben lévő rendeléseket 1 hónap elteltével töröljük (ld. 5.2). Ez azoknál a rendeléseknél is igaz, ahol hibás banki utalás révén a rendelés végösszegénél kevesebb lett utalva és a hiányzó összeg nem lett külön kiegyenlítve.

5.4. Díjbekérő, számla kiállítás

Banki utalás esetén külön díjbekérőt nem, emlékeztető e-mailt azonban küldünk. A rendelés végén a képernyőn olvasható rendelésszámra hivatkozva, az ott feltüntetett bankszámlaszámra kérjük az összeget elutalni. Az utalás jóváírását követően a számla automatikusan kiállításra kerül, letöltési linkjéről e-mailben értesítőt küldünk.

Bankkártyás fizetés esetén számlázási szolgáltatónk a számlát azonnal kiállítja, melynek letöltési linkjéről e-mailben értesítőt küldünk.

6. Jogok és kötelezettségek

6.1. Elállás joga

A 17/1999 (II.5) Korm. rend. 5.§ a) pontja alapján szolgáltatásainkra nem vonatkoznak a törvényileg előírt elállási jogok.

6.2. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

6.2.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

6.2.2. A futofoto.hu weboldalon lévő fényképek a weboldal üzemeltetőjének tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak. A weboldalon lévő fényképek, valamint azok bármely részének vásárlást követő át- és feldolgozásához (beleértve azok módosítását is), illetve bármilyen módon történő közléséhez és utánközléséhez (különösen azok kereskedelmi célra való felhasználásához, nyomdatermékben való megjelenítéséhez és nem a felhasználó által üzemeltetett honlapra történő feltöltéséhez) a pontos forrás megjelenítése mellett a futofoto.hu weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

6.2.3. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

6.2.4. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő közterheket.

6.2.5. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

6.3. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése.

A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat az info@futofoto.hu e-mail címen vagy a Szolgáltató facebook oldalán jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

6.4. Vásárló jogai és kötelezettségei

6.4.1. A vásárlónak a bankkártya fizetés megkezdés előtt pontos és valós adatokat kell megadni a honlapon az esetleges probléma elkerülése végett.

6.4.2. Az vásárlói adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget.

6.4.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás törlődik a rendszerből.

7. Bankkártyás online fizetési rendszer

7.1.1. A bankkártyával való fizetés a Borgun VPOS szolgáltató szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, keresse ügyfélszolgálatunkat.

7.1.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat nem tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

7.1.3. A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

7.1.4. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO